Súkromie

INFORMÁCIE O OCHRANE ÚDAJOV

INFORMÁCIE O OCHRANE ÚDAJOV NA WEBOVEJ STRÁNKE

aktualizované na nariadenie Rady 2016/679 (Európske nariadenie o ochrane osobných údajov)"

 • Údaj

Spoločnosť 4 SALE, s.r.o. ("Vlastník") ako správca údajov sa zaväzuje chrániť a rešpektovať súkromie používateľov. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov opisuje spracovanie osobných údajov vykonávané Vlastníkom prostredníctvom webovej stránky www.sharengo.sk a s tým súvisiace záväzky prijaté v tejto súvislosti Vlastníkom, môže spracovávať osobné údaje používateľa pri návšteve webovej stránky a pri používaní služieb a funkcionalít, ktoré sa nachádzajú na webových stránkach. V sekciách stránky, kde sa zhromažďujú osobné údaje používateľa, sa zvyčajne uverejňujú špecifické informácie podľa čl. 13/15 nariadenia EÚ 2016/679.

Ak to vyžaduje nariadenie EÚ 2016/679, bude potrebný súhlas používateľa predtým, ako sa začnú spracúvať jeho osobné údaje. Ak užívateľ poskytne osobné údaje tretích strán, musí zabezpečiť, aby bolo oznámenie údajov Vlastníkovi a následné spracovanie na účely špecifikované v informáciách o ochrane osobných údajov v súlade s nariadením EÚ 2016/679 a s príslušnými právnymi predpismi.

 • Identifikačné podrobnosti vlastníka, správcu ochrany osobných údajov Spoločnosť:

4 SALE,s.r.o., IČO: 45323224, Sídlo: Mäsiarska 40 Košice 040 01 Kontaktné údaje:

Tel: +421 911 050 099

E-maTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 • Typológia spracovávaných údajov

Návšteva a konzultácia stránok vo všeobecnosti nezahŕňa zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov užívateľa s výnimkou navigačných údajov a súborov cookie, ako je uvedené nižšie. Okrem takzvaných "navigačných údajov" (pozri nižšie) môžu byť predmetom spracovania osobné údaje dobrovoľne poskytnuté používateľom , v interakcii s funkčnosťou stránky alebo ak pužívateľ požiada o využitie služieb ponúkaných na tejto stránke. V súlade s platnými zákonmi, by mohol Vlastník tiež zhromažďovať osobné údaje používateľa od tretích strán pri výkone svojej činnosti.

 • Súbory cookie a údaje prehliadania

Stránky používajú "cookies" a podobné technológie na zaznamenávanie užívateľských preferencií a konfiguráciu svojich internetových stránok v súlade s nimi. To umožňuje jednoduchšie prehliadanie a väčšiu jednoduchosť používania samotnej stránky.

Používaním webovej stránky užívateľ súhlasí s používaním súborov cookie v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Súbory cookie sú malé súbory uložené na hard disku počítača používateľa. Existujú dve makro- kategórie súborov cookie: technické cookies a profilovacie súbory cookie.

Technické súbory cookie sú potrebné pre správne fungovanie webovej stránky a pre umožnenie užívateľského prehľadávania; bez nich používateľ nemusí byť schopný správne zobraziť stránky alebo použiť niektoré služby.

Profilovacie súbory cookie majú za úlohu vytvárať profily používateľov, aby mohli odosielať reklamné správy v súlade s preferenciami vyjadrenými používateľom počas prehľadávania.

Cookies možno tiež klasifikovať ako:

 • súbory cookie "relácie", ktoré sa ihneď odstránia po zatvorení prehliadača.
 • súbory cookie "trvalé" , ktoré zostanú v prehliadači po určitú dobu. Používajú sa napríklad na rozpoznanie zariadenia, ktoré sa pripája na stránku uľahčujúc autentifikačne operácie pre používateľa;

 

 • súbory cookie "vlastné" , generované a spravované priamo správcom webovej stránky, na ktorej sa používateľ nachádza;
 • súbory cookie "tretej strany" vytvorené a spravované inými stranami ako prevádzkovateľom webovej stránky, na ktorej sa používateľ nachádza;
 • Cookies používané na stránkach

Webová stránka používa nasledujúce typy súborov cookie:

 • vlastné, relácie a trvalé súbory cookie potrebné na umožnenie prehľadávania webových stránok, na účely vnútornej bezpečnosti a správy systému;
 • cookies tretej strany, relácie a trvalé cookies, ktoré sú potrebné na to, aby používateľ mohol používať multimediálne prvky prítomné na stránke, ako sú napríklad obrázky a videá;
 • cookies tretej strany, trvalé cookies, ktoré používa stránka, na odosielanie štatistických informácií do systému Google Analytics, prostredníctvom ktorých môže Vlastník vykonávať štatistickú analýzu prístupov / návštevnosti stránky. Použité súbory cookie slúžia výlučne na štatistické účely a zhromažďujú informácie v súhrnnej podobe. Prostredníctvom dvojice súborov cookie, z ktorých jedna je trvalá a druhá z relácie (s vypršaním platnosti po zatvorení prehliadača), služba Google Analytics tiež ukladá register s časmi začiatku a ukončenia návštevy webových stránok. Spoločnosti Google môžete zabrániť zisťovaniu údajov prostredníctvom súborov cookie a následnému spracovaniu údajov stiahnutím a inštaláciou plug-inu prehliadača z nasledujúcej adresy:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

 • cookies tretej strany, trvalé cookies, ktoré používa web, aby obsahovali na svojich stránkach ikonky niektorých sociálnych sietí (Facebook, Twitter a Google+). Výberom jednej z týchto ikon môže používateľ publikovať na svojej osobnej stránke príslušnej sociálnej siete obsah webovej stránky, ktorú navštevuje.

Stránka môže obsahovať odkazy na iné stránky (napr. Webové stránky tretích strán). Vlastník nemá prístup k týmto cookies, webovým majákom a iným technológiám na sledovanie používateľov, ktoré by mohli používať stránky tretích strán, ku ktorým môže používateľ pristupovať zo stránky. Vlastník nevykonáva žiadnu kontrolu nad obsahom a materiálmi uverejnenými alebo získanými prostredníctvom webových stránok tretích strán ani nad príslušnými metódami spracovania osobných údajov používateľa a výslovne sa zrieka akejkoľvek súvisiacej zodpovednosti za takéto udalosti. Používateľ je povinný overiť zásady ochrany osobných údajov stránok tretích strán ku ktorým má prístup prostredníctvom tejto stránky a informovať sa o podmienkach, ktoré sa vzťahujú na spracovanie ich osobných údajov. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na stránku, ako je definovaná vyššie.

 • Ako zakázať cookies v prehliadačoch

Metódy vypínania súborov cookie prostredníctvom prehliadačov sú popísané nižšie:

Na všetkých prehliadačoch môžete nastaviť úroveň používania súborov cookie prostredníctvom položky v Menu (v časti Nastavenia → Ochrana osobných údajov v prehliadači Chrome, Možnosti siete Internet → Ochrana osobných údajov v programe Internet Explorer, Voľby → Ochrana osobných údajov v Mozille).

Vaše užívateľské preferencie vo vzťahu ku súborom cookie sa prenastavia, ak použijete iné zariadenia alebo prehliadače na prístup k danej stránke.

Ako vyjadriť preferencie týkajúce sa používania súborov cookie:

Súbory cookie pre prehľadávanie alebo relácie: nevyhnutne potrebné na prevádzku stránky alebo umožňujúce používateľovi využívať obsah a služby, ktoré požaduje. Tieto cookies môžu byť zakázané iba pomocou prehliadača, ako je uvedené vyššie.

 

Súbory cookie služby Analytics: nám umožňujú pochopiť, ako používatelia používajú stránku. Pomocou týchto súborov cookie nie sú zhromažďované informácie o totožnosti používateľa alebo o osobných údajoch. Informácie sa spracovávajú zhromažďovaním v anonymnej forme.

Súbory cookie tretej strany: týkajúce sa súborov cookie tretej strany, sú to súbory cookie iných stránok alebo webových serverov ako stránka Sharengo.sk, ktoré sa používajú na účely týchto tretích strán. Vlastník nie je schopný vykonávať špecifickú kontrolu nad týmito predmetmi a súvisiacimi súbormi cookie. Ak chcete získať informácie o týchto súboroch cookie a ich charakteristikách a spôsoboch prevádzky a poskytnúť konkrétny súhlas, musíte použiť odkazy uvedené v tabuľke cookies alebo sa priamo obrátiť na tieto tretie strany. Používanie súborov cookie tretej strany môže používateľ obvykle zablokovať prostredníctvom príslušnej voľby vo svojom prehliadači: pozri vyššie uvedené pokyny.

4a.Zaobchádzanie s kontaktmi a odosielanie správ OneSignal (Lilomi, Inc.)

OneSignal je služba zasielania správ od spoločnosti Lilomi, Inc. OneSignal umožňuje vlastníkovi posielať správy a upozornenia používateľom na platformách, ako sú Android, iOS a na internete. Správy je možné odosielať na jednotlivé zariadenia, skupiny zariadení alebo na základe tém alebo konkrétnych segmentov používateľov. V závislosti od práv pridelených spoločnosti Sharengo môžu zhromažďované údaje obsahovať a môžu sa týkať informácií o presnej polohe (napríklad prostredníctvom údajov GPS), v sieti Wi-Fi a aplikáciách, ktoré používateľ nainštaloval a aktivoval. Ak chcete umožniť fungovanie služby OneSignal, Sharengo používa identifikátory mobilných zariadení (vrátane Android, Advertising ID alebo Adveising Identifier pre iOS ), čo sú technológie podobné súborom cookie. Zhromaždené údaje budú použité poskytovateľom služieb na propagačné účely (na základe záujmov používateľov), štatistiky a analýzu trhu. Podrobnejšie informácie o používaní dát prostredníctvom služby OneSignal nájdete v súvisiacich pravidlách ochrany osobných údajov.

Odhlásenie od upozornení push

Vo väčšine prípadov budú môcť používatelia deaktivovať upozornenia prostredníctvom nastavení svojho zariadenia (napríklad v sekcii Push Notifications) a vykonať súvisiace zmeny vo vzťahu k všetkým alebo niektorým prítomným aplikáciám.

Odhlásenie z propagačnej aktivity založenej na záujmoch

Používatelia sa môžu odhlásiť z propagačných funkcií OneSignal prostredníctvom nastavení zariadenia (napríklad tie, ktoré sa týkajú správy reklamy). Rôzne konfigurácie niektorých zariadení alebo inštalácia akýchkoľvek aktualizácií by mohli ovplyvniť fungovanie uvedených nastavení.

Zhromaždené osobné údaje: Cookies, údaje o používaní, e-maily, jedinečné identifikátory zariadení na reklamu (Google Advertiser ID, alebo IDFA identifikátor), jazyk, geografické umiestnenie a rôzne typy údajov, ako je uvedené v zásadách ochrany osobných údajov služby.

Miesto spracovania: USA

 • Uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje sa uchovávajú a spracovávajú prostredníctvom systémov IT, ktoré vlastní Vlastník a spravuje ich Vlastník alebo poskytovatelia technických služieb tretích strán; ďalšie podrobnosti nájdete v časti "Rozsah prístupu k osobným údajom". Údaje spracováva výlučne osobitne poverený personál, vrátane pracovníkov poverených vykonávaním mimoriadnej údržby.

 • Účely a metódy spracovania údajov

Vlastník môže spracovávať osobné údaje používateľa na nasledujúce účely: používanie používateľov služieb a funkcií na stránkach, správa žiadostí a správ od ich používateľov, správa nominácií prijatých prostredníctvom tejto stránky, atď.

Okrem toho, s dodatočným, špecifickým a voliteľným súhlasom používateľa môže Vlastník spracovávať osobné údaje na marketingové účely, tj posielať propagačné materiály a / alebo

 

obchodné oznámenia týkajúce sa služieb spoločnosti na uvedenú adresu, a to prostredníctvom tradičných komunikačných metód a / alebo prostriedkov (ako je napríklad poštová zásielka, telefónne hovory s operátorom atď.) a automatizované (ako je internetová komunikácia, fax, e-mail, textové správy, aplikácie pre mobilné zariadenia, ako sú smartphony a tablety - APP, účty sociálnych sietí - napr. Prostredníctvom Facebooku alebo Twitteru atď.).

Osobné údaje sa spracovávajú v papierovej i elektronickej forme a umiestňujú sa do firemného informačného systému v úplnom súlade s nariadením EÚ 2016/679 vrátane bezpečnostných a dôverných profilov a na základe zásad správnosti a zákonnosti spracovania.

 • Bezpečnosť a kvalita osobných údajov

Vlastník sa zaväzuje chrániť bezpečnosť osobných údajov a v súlade s ustanoveniami o bezpečnosti poskytovanej platnými predpismi, aby sa predišlo strate dát, nelegitímnemu alebo nezákonnému využívaniu údajov a neoprávnenému prístupu k nim, so zvláštnym zreteľom na technickú disciplinárnu komisiu týkajúcu sa minimálnych bezpečnostných opatrení. Okrem toho sú informačné systémy a počítačové programy používané Vlastníkom konfigurované takým spôsobom, aby sa minimalizovalo používanie osobných a identifikačných údajov; tieto údaje sú spracovávané iba na dosiahnutie konkrétnych sledovaných cieľov, Vlastník používa viaceré pokročilé bezpečnostné technológie a postupy na podporu ochrany osobných údajov používateľov; osobné údaje sú napríklad uložené na zabezpečených serveroch umiestnených na miestach s bezpečným a kontrolovaným prístupom. Používateľ môže pomôcť Vlastníkovi aktualizovať a udržiavať svoje osobné údaje oznámením akýchkoľvek zmien týkajúcich sa jeho adresy, kontaktných informácií atď.

 • Rozsah komunikácie a prístup k údajom Osobné údaje používateľa môžu byť oznámené:

všetkým subjektom, ktorým je prístup k takýmto údajom uznaný na základe regulačných ustanovení;

našim spolupracovníkom, zamestnancom ako súčasť ich povinností;

všetkým tým fyzickým a / alebo právnickým osobám, verejným a / alebo súkromným, ak je komunikácia nevyhnutná alebo funkčná pre výkon našej činnosti a na metódy na vyššie uvedené účely;

 • Povaha poskytovania osobných údajov

Poskytnutie niektorých osobných údajov používateľom je povinné, aby spoločnosť mohla spravovať komunikáciu, požiadavky používateľa alebo kontaktovať samotného užívateľa, aby mohol odpovedať na jeho žiadosti. Tento typ údajov je označený symbolom hviezdičky [*] a v tomto prípade je poskytnutie povinné, aby spoločnosť mohla riešiť žiadosť, ktorá sa inak nedá spracovať. Naopak, zhromažďovanie ďalších údajov, ktoré nie sú označené hviezdičkou, je nepovinné: neposkytnutie takýchto údajov nebude mať pre užívateľa žiadne následky.

Poskytovanie osobných údajov používateľom na marketingové účely, ako je uvedené v časti "Účely a metódy spracovania", je nepovinné a odmietnutie poskytnutia týchto informácií nebude mať žiadny dôsledok. Súhlas, ktorý sa udelil na marketingové účely, má byť určený na zasielanie správ uskutočňovaných automatizovanými a tradičnými metódami a / alebo kontaktnými prostriedkami, ako je uvedené vyššie.

 • Práva zúčastnenej strany
  • Článok 15 (právo na prístup), 16 (právo na opravu) nariadenia EÚ 2016/679

Zainteresovaná strana má právo získať od spracovávateľa údajov potvrdenie o tom, že spracúva osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, alebo nie, a v tomto prípade získa prístup k osobným údajom a týmto informáciám:

 1. účely spracovania;
 2. príslušné kategórie osobných údajov;

 

 1. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú oznámené osobné údaje, najmä ak sú príjemcami tretích krajín alebo medzinárodných organizácií;
 2. plánované obdobie uchovávania poskytnutých osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá použité na určenie tohto obdobia;
 3. existencia práva dotknutej osoby požiadať správcu údajov o opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo o obmedzenie spracovania osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, alebo odporovať voči ich spracovávaniu;
 4. právo podať sťažnosť kontrolnému orgánu;
 5. h) existencia automatizovaného rozhodovacieho procesu vrátane profilovania a prinajmenšom v takýchto prípadoch významné informácie o používanej logike, ako aj význam a očakávané dôsledky takéhoto spracovania pre dotknutú osobu.
  • Právo podľa čl. 17 nariadenia Európskej únie 2016/679 - právo na zrušenie ("právo na zabudnutie")

Dotknutá osoba má právo získať od správcu údajov vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, bez zbytočného odkladu a správca údajov je povinný bez zbytočného odkladu zrušiť osobné údaje, ak existuje jeden z týchto dôvodov:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné vzhľadom na účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 2. zainteresovaná strana zruší súhlas, na ktorom je založené zaobchádzanie v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) alebo článkom 9 ods. 2 písm. a), a ak neexistuje iný právny základ na spracovanie ;
 3. dotknutá osoba namieta proti spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 a neexistuje legitímny naliehavý dôvod na začatie spracovania alebo je proti jej spracovaniu podľa článku 21 ods. 2;
 4. osobné údaje boli spracované neoprávnene;
 5. osobné údaje musia byť vymazané, aby spĺňali právnu povinnosť podľa práva Únie alebo práva

členského štátu, ktorému podlieha správca údajov;

 1. boli zhromaždené osobné údaje v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti uvedenou v článku 8 ods. 1 nariadenia EÚ 2016/679
  • Právo uvedené v čl. 18 Právo na obmedzenie spracovávania

Zainteresovaná strana má právo získať od správcu údajov obmedzenie spracovania, ak nastane jedna z nasledujúcich hypotéz:

 1. zainteresovaná strana spochybňuje správnosť osobných údajov počas obdobia, ktoré je pre správcu údajov nevyhnutné na overenie správnosti takýchto osobných údajov;
 2. spracovanie je nezákonné a zainteresovaná strana je proti zrušeniu osobných údajov a namiesto toho žiada, aby ich používanie bolo obmedzené;
 3. hoci prevádzkovateľ údajov ich už nepotrebuje na účely spracovania, osobné údaje sú potrebné na to, aby dotknutá osoba mohla zistiť, uplatniť alebo brániť právo na súde;
 4. zainteresovaná strana namietala proti zaobchádzaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia EÚ 2016/679 až do overenia možného rozšírenia oprávnených dôvodov správcu údajov vzhľadom na záujmy zainteresovanej
  • Právo podľa článku 20 Právo na prenos údajov

Zainteresovaná strana má právo dostávať v štruktúrovanom formáte bežného použitia a čitateľnosti automatickým spôsobom osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, poskytnuté správcovi údajov a má právo odovzdať tieto údaje inému prevádzkovateľovi údajov bez obmedzení zo strany správcu údajov Zrušenie súhlasu so spracovávaním

Zainteresovaná strana má právo odstúpiť od súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov zaslaním doporučeného listu na adresu: 4 SALE, s.r.o., Mäsiarska 40, Košice 04001 s nasledujúcim textom: << odobratie súhlasu so spracovaním všetkých mojích osobných údajov >>. Po ukončení tejto operácie sa vaše osobné údaje z archívu odstránia čo najskôr.

 

Ak by ste chceli získať viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov alebo uplatniť práva uvedené vyššie v odseku 7, môžete zaslať doporučený list na túto rovnakú adresu predchádzajúc žiadosť e-mailom na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Než vám budeme môcť poskytnúť informácie alebo zmeniť akékoľvek informácie, možno budete musieť overiť vašu totožnosť a odpovedať na niektoré otázky. Odpoveď bude poskytnutá čo najskôr.